Direct inzicht in de opbrengst van promoties met Promo-Analyzer

Onderzoeksbureau IRI en IPV Data (voorheen In Prijs Verhoogd) gaan een samenwerkingsverband aan. Per 1 januari 2023 lanceren de nieuwe partners de vernieuwde Promo-Analyzer, een leveranciersgerichte oplossing die de effecten van verschillende soorten promoties razendsnel in kaart brengt. ‘Hiermee is het mogelijk de juiste afwegingen te maken bij het inzetten van promotionele budgetten.’

IRI en IPV Data hebben elkaar gevonden met de Promo-Analyzer. In het kort: de promotie-tracking van IPV Data wordt gekoppeld aan de salesdata van IRI, waardoor leveranciers met een druk op de knop kunnen zien wat de effecten zijn van bepaalde promoties.

‘Veel partijen zoeken dit nu zelf nog uit, terwijl het veel efficiënter en nauwkeuriger is dit te automatiseren, zodat fabrikanten tijd winnen en zich bezig kunnen houden met optimaliseren van hun promotiekalenders’, legt Kees Geevers, commercieel directeur bij IPV Data uit.

‘Wij beschikken over de beste promodata en IRI over de beste salesdata. Dan is het best logisch om een koppeling te zoeken, die vooral fabrikanten kan helpen in te laten zien wat exact de effecten zijn van verschillende vormen van promoties. Op basis daarvan kunnen betere beleidsbeslissingen worden genomen.’

Besluitvorming

IPV Data, 12 jaar geleden opgericht om leveranciers, retailers en onderzoeksbureaus efficiënter inzicht in prijs, promotie en e-commerce data te bieden, zetelt in Utrecht. Van daaruit worden bedrijven geholpen met rapportages, tools en maatwerkoplossingen om besluitvorming te optimaliseren.
De basis van de dienstverlening ligt in grootschalige online, maar ook instore datametingen. Die geven IPV Data een goed beeld van relevante ontwikkelingen in de markt. De ontdekking van een ontwikkeling van “1+2 gratis promoties”, de impact van de nieuwe Alcoholwet op prijsstelling of de analyse op het cijfer 9 in de promoprijs zijn voorbeelden van inzichten die grootschalig de landelijke media haalden.

Geevers: ‘Drie jaar geleden zijn we de promotie-oplossing gaan koppelen aan de prijsmeting. Hierdoor geven we fabrikanten niet alleen inzicht in waar zij of een concurrent in de folder staan, maar ook welke producten exact meelopen bij een promotie en de korting die per product gegeven wordt. De vernieuwde Promo-Analyzer, die we nu samen met IRI lanceren, maakt het voor een leverancier snel inzichtelijk of de verschillende soorten kortingen leiden tot hogere verkopen of misschien juist niet. Met deze inzichten is het mogelijk een juiste afweging te maken bij het inzetten van toekomstige promotionele budgetten.’

Bankencrisis

Juist in deze tijd waarin de consument op de kleintjes let is het volgens Frank Smit, commercieel directeur bij IRI, van groot belang om de effecten van promoties inzichtelijk te krijgen. Hij noemt enkele voorbeelden van inzichten die de oplossing straks kan geven. ‘Promoties worden steeds belangrijker, vooral omdat de prijzen maar blijven stijgen. De consument van nu kan er veel makkelijker door verleid worden en is te vergelijken met de consument tijdens de bankencrisis’, aldus Smit.

‘Gratis bezorging van vijf pakken yoghurt, heeft minder zin dan gratis bezorging van 5 pakken chips bijvoorbeeld. Dat heeft te maken met de houdbaarheid. En de actie 1 + 1 gratis bij 1 kilo diepvriesfriet is minder effectief dan 25% korting van dit artikel. Dat komt omdat een diepvries snel vol zit. Dit soort inzichten kunnen we heel snel leveren. En zo zijn er wel meer voorbeelden te benoemen’, legt hij uit.

Partnerships

IRI is volgens hem altijd op zoek naar de juiste partnerships. IPV Data kwam op het juiste moment in beeld. Na het schetsen van een stuk historie door Frank Smit tegenover Distrifood wordt duidelijk waarom. ‘Vijftien jaar geleden zijn we begonnen met het in kaart brengen van folderpromoties. Die werden handmatig gekoppeld aan salescijfers waarover wij beschikten’, legt Smit uit.

‘Een voor een werden de folders doorgepluisd en de resultaten werden in een Excel-bestand gekoppeld aan de verkoopgegevens. Als je nu terugblikt was dat een primitief begin, maar de fabrikanten kregen de effecten van bepaalde kortingen wel inzichtelijk.’

Maar tijden veranderen en de laatste jaren is daar de enorme stijging van online verkopen en gratis bezorging bij aankoop van een x-aantal producten, bij gekomen. ‘Om ook de effecten dáárvan inzichtelijk te krijgen, is een snellere koppeling met promo-data vereist. Zo kwamen we bij IPV Data terecht en hierdoor is de vernieuwde Promo-Analyzer ontstaan,’ zegt Smit.

Mogelijkheden Promo-Analyzer

De nieuwe tool maakt het mogelijk om folder- en online acties te visualiseren in combinatie met verkoopresultaten die top op SKU-niveau inzichtelijk maakt. Als promoties niet de normale looptijd hebben van maandag tot en met zondag, kan via de datakoppeling een correctie geactiveerd worden die de verdeling van de verkoopcijfers aanpast naar de “gebroken week” van de betreffende retailer. De Promo-Analyzer maakt het ook mogelijk de beste promoties binnen een tijdsbestek te rangschikken. Zo zie je wat werkt en wat niet.

IPV Data is in staat alle actuele en historische promoties als inzichten te bieden aan leveranciers. Het gaat om alle folderafbeeldingen, maar ook complete data: prijs, mechanisme, EAN, korting data op SKU niveau. Kees Geevers: ‘Continu zoeken we naar efficiency voordelen voor onze klanten. En sinds we drie jaar geleden de promotie-oplossing koppelen aan de prijsmeting zijn we gegroeid. Aangezien we complementair zijn aan IRI is de Promo-Analyzer bij uitstek een tool die veel voordelen voor leveranciers zal opleveren.’

Let's meet!

Geïnteresseerd? We plannen graag een demo!

Neem contact op